รัฐบาลจีนรายงานว่าประชากรของจีนจะเพิ่มสูงสุดถึง 1.44 พันล้านคนในปี 2029 ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงแห่งการลดลงของประชากร

สถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ China Academy of Social Sciences (CASS) กล่าวว่า จีนต้องเตรียมนโยบายเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และสังคมผู้สูงอายุในอนาคต เพราะการเข้าสู่สังคมทั้งสองช่วงนี้อาจส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม และระบบเศรษฐกิจได้ โดยล่าสุด UN ได้คาดการณ์จำนวนประชากรของจีนไว้ที่ 1.41 พันล้านคน และจีนได้แก้ปัญหาจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วยการออกนโยบายให้แต่ละครอบครัวมีลูกเพียงแค่คนเดียวในปี 2015 แต่ผลระยะยาวที่จีนจะได้รับคือ อัตราการเกิดจะต่ำลง จีนจะขาดกลุ่มคนช่วงวัยรุ่น หรือกลุ่มแรงงาน และเพิ่มประชากรสูงอายุมากขึ้นแทน

กราฟแสดงจำนวนประชากรตามช่วงอายุในจีน

ในช่วง 50 ปีข้างหน้าคาดว่าประชากรจีนจะลดลง 1.36 พันล้านคน วัยทำงานจะลดลงถึง 200 ล้านคน และ หากอัตราการเกิดในจีนยังคงต่ำอยู่แบบนี้ ในปี 2065 ประชากรของจีนจะลดลงไปอีก 1.17 พันล้านคนเลยทีเดียว

ในขณะที่การผ่อนนโยบายลูกคนเดียวของจีนจะช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวได้ แต่มันกลับจะสร้างภาระให้จีนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แทน หากจีนก้าวเข้าสู่ช่วงเวลานั้นจริงๆ แล้วละก็ มันคงจะส่งผลต่อประเทศในหลายๆ ด้านเลยทีเดียว

ที่มา : BBC